umorzone kredyty hipoteczne bez podatku

Dotyczyłyby zarówno kredytów walutowych, jak i udzielonych w złotych. ... ujemnych stawek stopy bazowej LIBOR CHF, niewprowadzanie do umów ... kurs franka (jednocześnie obniżając stopę procentową do minus 0,75 proc.) ...