EBC zwiększa „dodruk”

Na rynku walutowym trwa silny trend aprecjacji euro. Europejska waluta zyskała względem dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Kurs euro ...

Strach ustępuje, złoty wzmacnia się, tanieją zagraniczne wakacje

... poziomy 4,60 za euro, 4,30 zł za dolara, 4,35 zł za franka szwajcarskiego. Z początkiem tygodnia kurs dolara spadł nawet poniżej 4,00 zł. ... ponieważ jest to nadal przewartościowana waluta, a w szczycie niepokojów był ... Kurs euro powinien ustabilizować się na poziomie 4,40 zł, a kurs franka na ...