Propozycje premier Kopacz o propozycjach dla frankowców

“A ja mogę zagwarantować jedno, że będę bardzo się starała – i prosiła o to, nie kazała, bo te instytucje są niezależne – aby te rozwiązania weszły w życie nie za 3-4 miesiące, ale dość szybko, bo od tego zależy los tych ludzi” – dodała premier.