Kursy walut 19-23.01.15

... długiem (dominuje kredyt bankowy), a indeksy giełdowe są relatywnie wysoko. ... euro za franka, ale stara się zatrzymać aprecjację swojej waluty poprzez ujemne stopy ... wpływ na złotego i niepogorszenie sytuacji kredytobiorców w CHF. Podsumowując, wojny walutowe wkraczają na nowy poziom.