Scenariusze alternatywne

Z drugiej strony zapowiedzi dalszej redukcji stóp procentowych czy dyskusja dotycząca zmian reżimu walutowego powinna zauważalnie osłabić CHF.