Frankowicze mają wadliwe umowy i dlatego wygrają w sądzie

Umowy “frankowiczów” są wadliwe i dlatego wygrają w sądach. Cztery punkty a z nich drugi:

Po drugie, udostępniały kredytobiorcom kwotę w złotych, a zgodnie z prawem bankowym kredyt to właśnie udostępniona do dyspozycji kredytobiorcy określona kwota środków pieniężnych, a nie zarejestrowana na wirtualnym koncie kredytobiorcy kwota w walucie CHF, do którego kredytobiorca ma jedynie podgląd.