W jakiej walucie brali kredyty prezesi banków?

W posiadaniu tej wiedzy jest KNF i nie jest ona tajna – ujawnił ją jeden człowiek: prezesi banków w Polsce brali kredyty w złotówkach.

Okazało się, że zdecydowana większość członków bankowych władz bierze kredyty w złotych. I to nawet w tych bankach, które swoim klientom – przypuszczam, że o znacznie niższych dochodach niż bankowcy – i na bardzo długie okresy, oferują kredyty obciążone nie rozumianym często przez klienta ryzykiem kursowym, a także ryzykiem stopy procentowej z innego rynku