Brak szybkiego rozwiązania problemu frankowiczów może wywołać masowe upadłości konsumenckie

Zdaniem Krzysztofa Oppenheima, brak rozwiązania dla frankowiczów może wywołać masowe wnioski o upadłość konsumencką, a to z kolei spowoduje straty banków:

Krzysztof Oppenheim przygotował projekt “Frankopiryna, czyli lek na franka“. Jest to zestaw kompleksowych działań, których celem jest ostateczne rozwiązanie problemów z kredytami szwajcarskiej walucie. Przekazał go do Związku Banków Polskich i Ministerstwa Finansów.

Dlaczego frank tanieje?

Spojrzenie na przyczynę taniejącego franka:

Po zamieszaniu na szwajcarskiej walucie zanotowanej w połowie miesiąca w tym tygodniu frank stracił 7% do euro oraz 30 groszy do złotego. Większość tego ruchu była jednak spowodowana przez plotki, domysły i spekulacje.

FRANK SZWAJCARSKI CHF

FRANK SZWAJCARSKI CHF – POLSKI CELEBRYTA .... Moim zdaniem kluczowe tu było właśnie osłabienie polskiej waluty w czasie kryzysu w 2008 ...

Eksperymenty (banków) na frankowcach

Felieton Dariusza Wółkiewicza o “frankowcach” – szczurach doświadczalnych systemu bankowego. Z celnymi analogiami:

Wyobraźmy sobie ministerstwo zdrowia jakiegoś kraju dopuszczające do obrotu lek, który należy zażywać przez 30 lat. Wyobraźmy sobie, że ministerstwo zdrowia robi to w sytuacji, kiedy uprzednio nie był badany wpływ tego leku na organizm przez okres 30 lat, w istocie zatem nie ma wiedzy jak ten lek będzie działał. Co więcej – owo ministerstwo nakazałoby firmom farmaceutycznym aby informowały pacjentów o ryzyku wynikającym z 1-rocznego działania tego leku.