CF Aviva: Przewalutowanie kredytu z franków na złotówki to jest rozwiązanie

Paweł Majtkowski, główny analityk Centrum Finansów Aviva widzi rozwiązanie w przewalutowaniu kredytów frankowych na złotowe:

Co innego, gdyby przewalutowanie na złote odbyło się po kursie z dnia wzięcia kredytu, pod warunkiem pokrycia różnicy między faktycznie poniesionym kosztem spłaty zadłużenia a tym, który poniosłaby osoba, gdyby od początku był to kredyt złotowy. Taką myśl podsunął przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Kursy walut 19-23.01.15

... długiem (dominuje kredyt bankowy), a indeksy giełdowe są relatywnie wysoko. ... euro za franka, ale stara się zatrzymać aprecjację swojej waluty poprzez ujemne stopy ... wpływ na złotego i niepogorszenie sytuacji kredytobiorców w CHF. Podsumowując, wojny walutowe wkraczają na nowy poziom.

Związek Banków Polskich przedstawia plan pomocy frankowiczom

Po skokowym wzroście kursu franka szwajcarskiego kredytobiorcy, którzy mają ... ZBP proponuje, by banki przez pół roku stosowały niższy spread walutowy, ... W piątek LIBOR 3M CHF wynosił -0,8 proc., czyli ci, którzy mają marżę ...

ZBP ma propozycje dotyczące franka

Związek Banków Polskich, w związku ze wzrostem kursu CHF, proponuje bankom ... na CHF, zmniejszenie spreadów, wydłużenie okresu spłaty kredytu i ... bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu w frankach na złotówkę po kursie ...