Umorzone kredyty hipoteczne bez podatku?

Sytuacja taka byłaby możliwa, gdyby suma ujemnego LIBOR dla franka i ... był skokowy wzrost kursu kursu szwajcarskiej waluty względem złotego, ... banki ujemnych stawek stopy bazowej LIBOR CHF, niewprowadzanie do umów ...

Dziesięć sposobów na kredyty frankowe

Potem kurs franka spadł, niemniej i tak kosztuje on znacznie więcej niż ... m.in. respektowały ujemne stawki LIBOR, ograniczyły spready walutowe, ...

10 scenariuszy dla zadłużonych we franku

„Analiza scenariuszy dotyczących kredytów w CHF” ma 20 stron. ... obejmuje wszystkich kredytobiorców (nie tylko walutowych) — chodzi o stworzenie ...

Klauzule indeksacyjne mBanku po raz kolejny w sądzie (SOKiK). Sygn. akt: XVII Amc 2939/14.

klauzule indeksacyjne mBank pozewKlauzule indeksacyjne, którymi posługiwał się mBank w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Aneksie do umowy o Kredyt Hipoteczny dla Osób Fizycznych mPlan/MultiPlan waloryzowany kursem waluty, dotyczącym możliwości spłaty kredytu waloryzowanego kursem waluty bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu zostały zaskarżone w ramach kontroli abstrakcyjnej wzorca.

Kwestionowane klauzule:

1. Kredyty waloryzowane mogą być waloryzowane kursem następujących walut: USD/EUR/CHF/GBP według Tabeli kursowej Banku.
2. (…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.
3. (…)
4. Wysokość kursów kupna/ sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 6.
5. (…)
6. Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

oraz

1.W przypadku, gdy Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/ Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/ Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady:
1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo – odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacji określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.
2) (….)
2. Wysokość kursów kupna / sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 4.
3. (…)
4. Kursy kupna / sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

Obie klauzule indeksacyjne są podobne, ale w ramach czyszczenia przedpola :-) przed procesami, które czekają mBank oraz inne banki, w związku z kredytami waloryzowanymi kursem CHF, powód zdecydował się zaskarżyć obie. Dotyczy to także NOWEGO pozwu zbiorowego przeciwko mBankowi :-) . Trzymajcie kciuki za wygraną powoda! Mam nadzieję, że klauzule indeksacyjne mBanku uzupełnią rejestr klauzul niedozwolonych, jeśli chodzi o postanowienia dot. waloryzowania kredytów kursem walut.

Zobacz: Klauzule indeksacyjne z rejestru klauzul niedozwolonych.

Nie dajcie się też nabrać na kolejne kłamstwo mBanku :-) W odpowiedzi na reklamacje dotyczące stosowania klauzul niedozwolonych (oczywiście chodzi także o klauzule indeksacyjne) mBank przedstawia swoje stanowisko, cyt.:

,,Podkreślamy, że w następstwie Rekomendacji S KNF, mBank określił przesłanki ustalania kursów walut zawartych w tabeli kursowej, wprowadzając stosowne zapisy do Regulaminów, wychodząc naprzeciw postulatom SOKiK wyrażonym w w/w wyroku, oraz oczekiwaniom UOKiK wyrażonym w opracowanym przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKIK Raporcie dotyczącym spreadów (UOKiK, Warszawa 2009).”

Oczywiście są to bajki :-) . mBank nie zrealizował postulatów UOKiK zawartych we wspomnianym raporcie, a stanowisko UOKiK było negatywne jeśli chodzi o praktykę mBanku. Zainteresowanych odsyłam do mojego wpisu : UOKiK, mBank i klauzula indeksacyjna: zawiadomienie o zbiorowym naruszeniu praw konsumentów czyli test na sprawność urzędu.

Na zdjęciu widać solidną paczkę z mBanku :-) . Jest to odpowiedź z załącznikami na pozew, w tym wszystkie tabele kursowe mBanku od 2002 r. :-) Z tego co wiem, powód jest w trakcie tej interesującej lektury, dotarł do tabel z roku 2003 r. :-) Wszystko więc przed nim :-) . Powodzenia !

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najnowszych wpisach na blogu możesz zapisać się do newslettera (po prawej stronie ekranu) albo dołącz do pozwałemBank na facebook’u!

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl. Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.
PostKlauzule indeksacyjne mBanku po raz kolejny w sądzie (SOKiK). Sygn. akt: XVII Amc 2939/14.pojawił się po raz pierwszy w pozwałemBank.