Złoty ma szansę na dalsze umacnianie się

Kurs USD/PLN wskutek odwrotu inwestorów do amerykańskiej waluty ... Również spadki franka wydają się jeszcze nie sięgać dna. ... od szwajcarskiej waluty w stronę bardziej rentownych rynków, w tym naszego. Możemy w tej sytuacji spodziewać się w krótkim terminie zejścia kursu CHF/PLN do 3,85.

“Nabici w mBank”. Sąd uwzględnił kasację banku

Wyrok ten nakazywał bankowi wypłatę 1247 "frankowiczom" odszkodowań za ... z pozwu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. ... oprocentowania w zależności od stopy referencyjnej dla danej waluty oraz od .... ujemnych stawek stopy bazowej LIBOR CHF, niewprowadzanie do umów ...

“Nabici w mBank”: porażka przed Sądem Najwyższym

W niektórych umowach zawarto zapis, że oprocentowanie kredytu zależy ... oprocentowanie rat kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. .... W szczycie, cena tej waluty dochodziła do 3.50 zł. ... wzrost wysokości raty średniego kredytu w CHF wyrażonej w PLN wyniesie kilka procent" - dodano.