Robert Gwiazdowski do “frankowiczów”: nie bądźcie górnikami!

Uprzywilejowanie banków należy ograniczyć. Choćby dlatego, żeby nie mogły jednostronnie zmienić umów kredytowych, by nie uwzględniać przy obliczaniu wysokości rat ujemnej stopy procentowej w Szwajcarii, co właśnie bezczelnie próbują robić. Ale 
w ramach odpowiedzialności proszę pamiętać, że zsumowane raty kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach, spłacane 
w złotówkach od 2008 roku, nadal są niższe od tych, które musiałyby być zapłacone, gdyby kredyt był w złotówkach!

Rząd umywa ręce

Szczyt kredytowy w walutach obcych, szczególnie we franku szwajcarskim (CHF), wystąpił wraz z rozwojem kredytów hipotecznych w latach ...

Banki pomogą “frankowiczom

... obrony kursy franka szwajcarskiego, kurs tej waluty poważnie się umocnił. ... PKO BP uwzględni również ujemną stawkę LIBOR CHF w koszcie kredytu ... W PKO Banku Polskim oprocentowanie kredytów hipotecznych w CHF ...