Rząd umywa ręce

Szczyt kredytowy w walutach obcych, szczególnie we franku szwajcarskim (CHF), wystąpił wraz z rozwojem kredytów hipotecznych w latach ...

Banki pomogą “frankowiczom

... obrony kursy franka szwajcarskiego, kurs tej waluty poważnie się umocnił. ... PKO BP uwzględni również ujemną stawkę LIBOR CHF w koszcie kredytu ... W PKO Banku Polskim oprocentowanie kredytów hipotecznych w CHF ...

Szczurek zabiera głos ws. franka szwajcarskiego

Komentarze dotyczące umocnienia franka szwajcarskiego wskazują, że taki ... franka przez SNB złoty osłabił się względem szwajcarskiej waluty o ponad ... Do tej pory wolny kurs złotego okazał się skutecznym pochłaniaczem ... Parę minut przed godziną 11 w czwartek kurs CHF/PLN przekraczał 5,19 ...