Podwyższony rating Millennium

oraz relatywnie wysokie pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (na ... wpływ mogą mieć wahania kursów walut (w tym głównie franka szwajcarskiego). ... się kursu CHF/PLN, skutkujące ponownym wzrostem wartości walutowych ...