Prof. Witold Modzelewski zadał 5 pytań do banków…

…które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. A dokładniej – do banków i instytucji nadzorujących ich pracę. Bardzo celne pytania. Aż dziw bierze, że pozostają bez oficjalnej odpowiedzi.

Od początku twierdzę, że mamy do czynienia z jedną z większych mistyfikacji, a można również podejrzewać, że miała ona na celu wyłudzenie od kredytobiorców nienależnych świadczeń poprzez wprowadzenie ich w błąd czy też wyzyskanie błędu, czyli są to podejrzenia dość poważne, a sprawę powinni obejrzeć także prokuratorzy.