Klauzule indeksacyjne mBanku po raz kolejny w sądzie (SOKiK). Sygn. akt: XVII Amc 2939/14.

klauzule indeksacyjne mBank pozewKlauzule indeksacyjne, którymi posługiwał się mBank w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Aneksie do umowy o Kredyt Hipoteczny dla Osób Fizycznych mPlan/MultiPlan waloryzowany kursem waluty, dotyczącym możliwości spłaty kredytu waloryzowanego kursem waluty bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu zostały zaskarżone w ramach kontroli abstrakcyjnej wzorca.

Kwestionowane klauzule:

1. Kredyty waloryzowane mogą być waloryzowane kursem następujących walut: USD/EUR/CHF/GBP według Tabeli kursowej Banku.
2. (…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.
3. (…)
4. Wysokość kursów kupna/ sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 6.
5. (…)
6. Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

oraz

1.W przypadku, gdy Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/ Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/ Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady:
1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo – odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacji określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.
2) (….)
2. Wysokość kursów kupna / sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 4.
3. (…)
4. Kursy kupna / sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

Obie klauzule indeksacyjne są podobne, ale w ramach czyszczenia przedpola :-) przed procesami, które czekają mBank oraz inne banki, w związku z kredytami waloryzowanymi kursem CHF, powód zdecydował się zaskarżyć obie. Dotyczy to także NOWEGO pozwu zbiorowego przeciwko mBankowi :-) . Trzymajcie kciuki za wygraną powoda! Mam nadzieję, że klauzule indeksacyjne mBanku uzupełnią rejestr klauzul niedozwolonych, jeśli chodzi o postanowienia dot. waloryzowania kredytów kursem walut.

Zobacz: Klauzule indeksacyjne z rejestru klauzul niedozwolonych.

Nie dajcie się też nabrać na kolejne kłamstwo mBanku :-) W odpowiedzi na reklamacje dotyczące stosowania klauzul niedozwolonych (oczywiście chodzi także o klauzule indeksacyjne) mBank przedstawia swoje stanowisko, cyt.:

,,Podkreślamy, że w następstwie Rekomendacji S KNF, mBank określił przesłanki ustalania kursów walut zawartych w tabeli kursowej, wprowadzając stosowne zapisy do Regulaminów, wychodząc naprzeciw postulatom SOKiK wyrażonym w w/w wyroku, oraz oczekiwaniom UOKiK wyrażonym w opracowanym przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKIK Raporcie dotyczącym spreadów (UOKiK, Warszawa 2009).”

Oczywiście są to bajki :-) . mBank nie zrealizował postulatów UOKiK zawartych we wspomnianym raporcie, a stanowisko UOKiK było negatywne jeśli chodzi o praktykę mBanku. Zainteresowanych odsyłam do mojego wpisu : UOKiK, mBank i klauzula indeksacyjna: zawiadomienie o zbiorowym naruszeniu praw konsumentów czyli test na sprawność urzędu.

Na zdjęciu widać solidną paczkę z mBanku :-) . Jest to odpowiedź z załącznikami na pozew, w tym wszystkie tabele kursowe mBanku od 2002 r. :-) Z tego co wiem, powód jest w trakcie tej interesującej lektury, dotarł do tabel z roku 2003 r. :-) Wszystko więc przed nim :-) . Powodzenia !

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najnowszych wpisach na blogu możesz zapisać się do newslettera (po prawej stronie ekranu) albo dołącz do pozwałemBank na facebook’u!

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl. Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.
PostKlauzule indeksacyjne mBanku po raz kolejny w sądzie (SOKiK). Sygn. akt: XVII Amc 2939/14.pojawił się po raz pierwszy w pozwałemBank.