Rząd umywa ręce

Szczyt kredytowy w walutach obcych, szczególnie we franku szwajcarskim (CHF), wystąpił wraz z rozwojem kredytów hipotecznych w latach ...