Analiza wyroków sądów w sprawach o kredyty w CHF

Interesujący i obszerny artykuł dotyczący wyroków sądów w Polsce oraz Trybunału Sprawiedliwości UE na temat kredytów indeksowanych/denominowanych we frankach szwajcarskich pojawił się na łamach RP.pl:

Sąd Okręgowy w Szczecinie zajął odmienne stanowisko w powyższej kwestii. Stwierdził, że sankcyjny charakter przepisu art. 3851 k.c. w sytuacji przyjęcia, iż dane postanowienie umowy jest niewiążące, nie pozwala na stosowanie, w drodze analogii, innych instytucji prawnych celem „naprawy” takiego postanowienia. W tym stanie rzeczy wobec uznania klauzuli waloryzacyjnej za niedozwolone postanowienie umowne, kredyt podlega spłacie w wysokości nominalnej, a więc w takiej, w jakiej został rzeczywiście wypłacony kredytobiorcy, powiększonej oczywiście o ustalone w umowie oprocentowanie.