“Nabici w mBank”. Sąd uwzględnił kasację banku

Wyrok ten nakazywał bankowi wypłatę 1247 "frankowiczom" odszkodowań za ... z pozwu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. ... oprocentowania w zależności od stopy referencyjnej dla danej waluty oraz od .... ujemnych stawek stopy bazowej LIBOR CHF, niewprowadzanie do umów ...