Złoty najmocniejszy do franka od 15 stycznia

Tagi. waluty ... amerykańskiego, 3,8350 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,5904 PLN w relacji do funta brytyjskiego. ... Jedynie w przypadku CHF/PLN byliśmy świadkami spadku kwotowań o ok. ... eskalacji problemów Grecji, które ponownie mogłyby przynieść transfery w kierunku CHF.