Grecy optymistami. Złoty w korekcie

Decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego osłabiają franka, ale w większym ... na fakt, iż SNB cały czas rozważa możliwość osłabienia szwajcarskiej waluty. ... znacznie bardziej na wzrost pary USD/CHF niż aprecjację EUR/CHF.