Umorzone kredyty hipoteczne bez podatku?

Sytuacja taka byłaby możliwa, gdyby suma ujemnego LIBOR dla franka i ... był skokowy wzrost kursu kursu szwajcarskiej waluty względem złotego, ... banki ujemnych stawek stopy bazowej LIBOR CHF, niewprowadzanie do umów ...