EBC zwiększa „dodruk”

Na rynku walutowym trwa silny trend aprecjacji euro. Europejska waluta zyskała względem dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Kurs euro ...