Polskie franki przed europejskim trybunałem

A to z tego powodu, że bank jednostronnie określa kurs franka, a więc i wysokość rat. ... Klienci banku kwestionują nie samą indeksację kredytu w walucie, ... w walucie krajowej według średniego kursu waluty na dzień płatności.