Czy banki miały franki?

Jednak w przeciwieństwie do transakcji walutowej w tym wypadku na koniec ... Pożyczka we frankach oprocentowana jest stawką LIBOR CHF, a pożyczka w ... Jeżeli Kowalski spłaca kredyt w innej walucie niż franki (np. w złotych), ...